Управљање отпадом

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Регинални план управљања отпадом

 Захтев за дозволу

 Образац за дозволу

 Образац за pотврду

Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада

 Захтев за дозволу

 Образац за дозволу

 Образац за pотврду

Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада

Scroll to Top